ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Leveranciers en vertegenwoordiging:

Uitlevering via CB (Centraal Boekhuis). Alle CD’s uitsluitend rechtstreeks bij de uitgeverij


Vertegenwoordiging: Ernst van de Reep

Breelaan 8, 1829 AS Alkmaar
Tel. 072 5629640, mob. 06 12150181, email: info@ernstvandereep.nl
www.ernstvandereep.nl


Distributie en verkoop in België van algemene boeken:

Bestellingen: WPG/Davidsfonds, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen, België
Tel. +32(0)32857201, email: Katrien.peenen@wpg.be


Distributie en verkoop in België van schoolboeken:

Uitgeverij De Boeck. Besteldienst: Belpairestraat 20, B-2600 Berchem, België
Tel. +32(0)33128636, email: info@uitgeverijdeboeck.be

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.