ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

DE GATHA’S

€12.00


Inayat Khan
DE GATHA’S

De Gatha’s vormen een collectie lezingen die Inayat Khan oorspronkelijk voor ingewijden hield, ter verdieping van hun esoterische scholing. Ze worden nu voor het eerst in het Nederlands gepubliceerd.
In de Gatha’s worden zeven onderwerpen behandeld: Geloof en bijgeloof, Inzicht, Symboliek, Adem, Moraal, Dagelijks leven, Metaphysica.

ISBN 978.90.76771.60.1
Paperback, 344 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.