ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

DE EENHEID VAN RELIGIEUZE IDEALEN

€12.00


Inayat Khan
DE EENHEID VAN RELIGIEUZE IDEALEN

Een nieuwe en moderne vertaling van een uitgebreide collectie lezingen van de grote soefimeester Inayat Khan over het belangrijkste aspect van zijn leer: de eenheid die in diepste wezen ten grondslag ligt aan alle grote godsdiensten. Het boek wordt besloten met een aantal hoofdstukken over de soefibeweging en de soefiboodschap.

ISBN 978.90.73207.48.6
Gebonden. 255 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.