ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

IN EEN OOSTERSE ROZENTUIN

€10.00


Inayat Khan
IN EEN OOSTERSE ROZENTUIN

IN EEN OOSTERSE ROZENTUIN is een van de mooiste delen uit de soefi-boodschap van Inayat Khan. In deze zeer gevarieerde bundel lezingen geeft de grote soefi-meester Inayat Khan zijn visie op wereldse en actuele zaken, afgewisseld met lezingen over meer abstracte en spirituele onderwerpen als Intuïtie, Het mysterie van de adem, Geesten, Het ideale leven en De natuurlijke godsdienst.

ISBN 978.90.76771.35.9
Paperback, 262 pagina’s
Nieuwe vertaling

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.