ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Familieopstellingen voor paren

€2.50


Marlies Holitzka & Elisabeth Remmert
Familieopstellingen voor paren

De invloed van familie- netwerken op relaties
Een praktijkboek gebaseerd op de systemische familietherapie van Bert Hellinger

Er wordt uitgebreid ingegaan op de problemen die bij relaties kunnen ontstaan en hoe opstellingen in de ruimte daar inzicht in kunnen geven. Net zoals in het eerste boek worden er veel praktijkvoorbeelden beschreven met suggesties voor oplossingen.

ISBN 978.90.76771.42.7
Paperback, 180 pag.

Van € 19,50 voor   2,50

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.