ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

SCHRIJFSELBOEK

€14.50


Pierre Eggels & Elle Eggels
SCHRIJFSELBOEK

Creatief schrijven voor kinderen vanaf 8 jaar

Dit boek bevat ruim 70 creatieve schrijfopdrachten voor kinderen vanaf 8 jaar voor de bovenbouw van de basisschool. De opdrachten zijn verdeeld in opdrachten voor kinderen vanaf 8 jaar (groep 5 – 6) en voor kinderen vanaf 10 jaar (groep 7 – 8). Het is vooral bedoeld voor het primaire onderwijs, maar het kan ook in de onderbouw van het voortgezet onderwijs ingezet worden, bijvoorbeeld bij Nederlands en CKV. Behalve dat de opdrachten heel leuk zijn om te doen, zijn ze ook heel nuttig voor de taalontwikkeling van de kinderen. Ze leren spelenderwijs hun woordenschat uitbreiden, ze verbeteren hun schrijfvaardigheid en ze leren een aantal eenvoudige termen op het gebied van grammatica, stijl en literaire genres. Bovendien wordt hun fantasie ontwikkeld. Dit boek kan als aanvulling bij elke taalmethode gebruikt worden. Veel oefeningen kunnen in 5 tot 10 minuten gedaan worden, zodat ze heel geschikt zijn om tussen twee lesblokken in te doen. De grotere opdrachten kunnen als aanvulling of ter vervanging van opdrachten uit de gebruikte taalmethode ingezet worden. Enkele grotere opdrachten zijn heel geschikt om in projecten, bijvoorbeeld in de Kinderboekenweek, ingezet te worden.

Pierre Eggels is leraar Nederlands, CKV en Drama. Hij is auteur van de succesvolle dramamethode Doe gewoon alsof! Elle Eggels is romanschrijfster. Haar bekendste boek is Het huis van de zeven zusters. Naast haar schrijfwerk geeft ze lezingen en schrijfcursussen aan volwassenen en kinderen.

ISBN: 978.90.8840.020.9
Paperback, rijk geïllustreerd, 100 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.