ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

HANDLEIDING VOOR HET WERKEN MET PORTFOLIO’S

€2.50


Elisabeth F. Shores & Cathy Grace
HANDLEIDING VOOR HET WERKEN MET PORTFOLIO’S

In 10 stappen portfolio’s invoeren in de onderbouw van de basisschool

Het voordeel van werken met portfolio’s in het onderwijs wordt steeds meer ingezien. Dit boek beschrijft deze voordelen helder en duidelijk: het leerproces wordt ook voor de leerling zelf veel overzichtelijker hetgeen de motivatie voor het leren versterkt. Voor de docent is het een fantastisch hulpmiddel bij het volgen en beoordelen van de leerling, en bij de communicatie met de ouders.
Het boek geeft antwoord op alle vragen over portfolio’s:
• Wanneer beginnen we ermee?
• Wat komt erin en wat niet?
• Kiezen de kinderen het materiaal zelf of kiest de docent?
• Het gebruik van portfolio’s bij beoordelingen en overgang;
• Het gebruik van portfolio’s bij oudergesprekken enz, enz.

ISBN: 978.90.8840.014.8
Paperback,160 pag.

Van € 14,50 voor   2,50

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.