ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

MEDITEREN EN ONTSPANNEN MET KINDEREN

€14.50


Monika Schneider & Ralph Schneider
MEDITEREN EN ONTSPANNEN MET KINDEREN

Stilte-oefeningen – geleide meditaties – visualisaties voor kinderen van 5 – 10 jaar
Handleiding met CD

Dit boek van dezelfde auteurs als Bewegen en ontspannen met muziek bevat 20 uitgewerkte en in de praktijk uitgeprobeerde meditatieve oefeningen voor jonge kinderen, met een uitgebreide toelichting voor de docent. Door deze uitgekiende oefeningen worden de kinderen rustiger en evenwichtiger. De muziek op de CD is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De meditaties zijn kort, duren slechts 5 – 10 minuten en zijn bij uitstek geschikt om tussen 2 lessen uitgevoerd te worden. Daardoor komen de kinderen tot rust, worden hun gedachten op iets andere gericht, en staan ze open voor de nieuwe lesstof. De oefeningen kunnen gewoon zittend op de stoelen in de klas gedaan worden, of liggend op matjes in de gymzaal. De visualisaties worden door de docent voorgelezen, met de begeleidende muziek op de achtergrond. Het is belangrijk er zo jong mogelijk mee te beginnen, en er een dagelijkse routine van te maken.

ISBN: 978.90.88400.12.4
Paperback,86 pag.; met CD

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.