ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

PESTEN OP SCHOOL

€12.50


Dieter en Gita Krowatschek
PESTEN OP SCHOOL

Adequaat optreden tegen pestgedrag
Spelletjes, activiteiten en oefeningen voor het herkennen, signaleren en bestrijden van pestgedrag op school

Helaas komt het pesten van kinderen op school nog heel veel voor, zowel onder schooltijd als in de vrije tijd. Dit praktisch werkboek verschaft docenten, ouders, leerlingen en de slachtoffers informatie over het signaleren van dit hardnekkig verschijnsel, en concrete hulp bij het bestrijden ervan.

Uit de inhoud:
• Wat is pestgedrag, en waarom ontstaat het?
• Waarom wordt het toegelaten of niet herkend?
• Wat kunnen we er concreet aan doen?
• Spelen en oefeningen voor in de klas om pestgedrag te voorkomen
of te neutraliseren.

ISBN 90.76771.73.1
Paperback, geïllustreerd, 96 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.