ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

SPELEN OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN

€12.50


Bernd Badegruber
SPELEN OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN

100 Groepsspelen voor kinderen van 6–12 jaar om individuele en onderlinge problemen op te lossen

Deze collectie spelen is bedoeld voor docenten op de basisschool om kinderen te helpen bij het omgaan met en overwinnen van angst, agressie, onzekerheid en andere problemen die voortkomen uit het dagelijks sociaal verkeer. Zo zijn er hulpverleningsspelen, samenwerkingsspelen, spelen om met agressie om te gaan, partnerspelen en rollenspelen. Ze kunnen in kleine groepen of met de hele klas gespeeld worden.

Vierde druk
ISBN 978.90.76771.19.9
Paperback, 120 pagina’s
Geïllustreerd

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.