ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

NIEUWE SPELEN OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN

€12.50


Bernd Badegruber
NIEUWE SPELEN OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN

Groepsspelen voor kinderen van 9–15 jaar

Een bundel met ruim 100 spelen voor docenten in de bovenbouw van het basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
De spelen bieden hulp bij het omgaan met gevoelens van angst, agressie, onzekerheid en persoonlijkheidsproblemen zoals minderwaardigheidsgevoelens. De spelen zijn verdeeld in 4 categorieën:
• ik-spelen;
• jij-spelen;
• wij-spelen;
• spelmethoden.

Derde druk
ISBN 987.90.76771.41.0
Paperback, 120 pagina’s
geïllustreerd

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.