ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Quantum healing

€14.50


Frank Kinslow
QUANTUM HEALING

Het geheim van spontane genezing

Het nieuwe denken heeft de laatste jaren veel mensen bewust gemaakt van een nieuw wereldbeeld. Dit boek sluit daarop aan met een totaal nieuwe kijk op genezing. Bij Quantum Healing gaat het ook om bewustwording: het ontdekken van een staat van zuiver bewustzijn in onszelf die het vermogen bezit tot het activeren van onze innerlijke krachten tot zelfgenezing. Dat is iets dat iedereen gemakkelijk kan leren; er is geen langdurige meditatiecursus voor nodig! Wat is Quantum Healing nou precies? Quantum Healing werkt met zachte aanrakingen die het autonome zenuwstelsel eerst tot diepe rust brengen en vervolgens activeren om spontaan genezingsprocessen op gang te brengen. Alleen een tot rust gebracht zenuwstelsel kan weer contact krijgen met de eigen wijsheid van het lichaam om alles wat niet optimaal functioneert weer te herstellen. In een staat van zuiver bewustzijn heeft iedereen het vermogen om te genezen, zowel zichzelf als anderen. Het wonderbaarlijke hierbij is dat niet alleen de behandelde persoon maar ook de behandelaar een onmiddellijk en duurzaam gevoel van welzijn en euforie ervaart! Probeer het gewoon uit – u zult verbaasd staan over de resultaten! Gemakkelijk te leren en direct toepasbaar, zowel voor leken als professionals.

Het boek werd in Duitsland binnen een jaar een enorme bestseller!

Frank Kinslow is docent aan de Everglades University van Sarasota, Florida en heeft een langdurige ervaring met meditatietechnieken. Geinspireerd door studies van de Vedanta, Transcendente Meditatie, Zen en de boeken van Eckart Tolle kwam hij tot het inzicht dat alleen zuiver bewustzijn de bron is van elke vorm van genezing.


Zie voor een demonstratie van zijn methode de video’s op zijn website: www.quantumentrainment.com.

ISBN 978.90.8840.042.1
Paperback, 140 pagina’s

• Oefeningen uit het boek in audio, KLIK HIER

• Interview met Frank Kinslow: KLIK HIER

• Info over workshops van Frank Kinslow in Duitsland: KLIK HIER

• Forum voor contacten: www.quantenheilung-forum.de

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.