ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

100 Ontspannings- en concentratiespelen

€12.50


Rosemarie Portmann & Elisabeth Schneider
100 ONTSPANNINGS- EN CONCENTRATIESPELEN

Deze bundel bevat zowel oude en bekende, als nieuwe spelen ter bevordering van een ontspannen sfeer en de concentratie in een groep. Ze zijn bedoeld voor iedereen die met groepen kinderen werkt in de leeftijd van 6 –16 jaar: op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en buiten de school in het jeugd- en vakantiewerk.

Vijfde druk
ISBN 978.90.76771.04.5
Paperback, geïllustreerd, 80 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.