ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

SPEELS OMGAAN MET AGRESSIE

€12.50


Rosemarie Portmann
SPEELS OMGAAN MET AGRESSIE

134 Spelletjes en oefeningen om op een creatieve manier conflicten op te lossen

Deze bundel educatieve spelletjes is bedoeld voor docenten aan basisscholen die geconfronteerd worden met een steeds groter wordend probleem: geweld en agressiviteit in de klas. Er wordt gezegd dat kinderen tegenwoordig steeds agressiever worden. Meestal wordt als tegenmaatregel alleen maar gestraft; er kan echter ook op een constructieve manier met deze agressie worden omgegaan.

ISBN 978.90.73207.88.2
Paperback, geïllustreerd, 100 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.