ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Dagelijkse meditaties voor het omgaan met angst en stress

€19.50


Jeffrey Brantley en Wendy Millstine
Dagelijkse meditaties voor het omgaan met angst en stress

Mindfulness meditaties voor elke dag

Mindfulness is een vorm van meditatie die de laatste jaren enorm in de belangstelling is komen te staan. Het is een eenvoudige meditatie-techniek die door iedereen gemakkelijk geleerd kan worden. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat deze techniek uitermate geschikt is voor stress-management, angst- en pijnbestrijding en een positief effect heeft op depressies. Ook lichamelijke kwalen genezen sneller met behulp van deze techniek. Deze toegepaste vorm van meditatie werd ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn in het medisch centrum van de universiteit van Massachusetts onder de naam ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ (MBSR).

De 64 meditaties in dit boek van de bestsellerauteurs van de reeks ‘Vijf minuten voor jezelf’ zijn gebruiksvriendelijke toepassingen van deze onderzoeken, vooral voor mensen met een druk bestaan. Voor een duurzaam effect is het wel belangrijk om er een dagelijkse gewoonte van te maken. Het tijdstip, de volgorde en de duur zijn daarbij niet belangrijk.

De meditaties zijn verdeeld in 4 categorieën:
1. leren ontspannen in een gevoel van veiligheid;
2. zowel vreugde als verdriet omarmen;
3. met angst en stress leren omgaan;
4. verbinding maken met het netwerk van het leven.

De auteurs publiceerden meerdere boeken over mindfulness die in vele talen vertaald werden; de reeks ‘Vijf minuten voor jezelf’ werd een internationaal succes.

ISBN 978.90.8840.044.5
Paperback, 200 pagina’s        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.