ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

DOE GEWOON ALSOF!

€19.50


Pierre Eggels
DOE GEWOON ALSOF!

Dramalessen voor het voortgezet onderwijs
Nieuwe en uitgebreide editie

De nieuwe editie van het docentenboek ‘Doe gewoon alsof!’ is uitgebreid met 15 nieuwe dramalessen zodat het boek in totaal 45 uitgewerkte lessen bevat. De 15 nieuwe lessen zijn vooral voor derde klassen geschikt. Met het boek kan nu de hele onderbouw van het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) bediend worden. Een volledige dramales beslaat meestal 2 lesuren. Met deze 45 uitgewerkte lessen kunnen in de praktijk dus 80 – 90 lesuren gevuld worden, oftewel 2 à 3 schooljaren. Alle lessen zijn door de auteur in de praktijk ontwikkeld en uitgeprobeerd, zowel in het VMBO als het HAVO en VWO. Deze lessen voorzien dramadocenten van concreet en gedetailleerd lesmateriaal, compleet met toetsopdrachten en beoordelingsformulieren. Elke les wordt stap voor stap beschreven, zodat deze methode zowel door beginnende als ervaren docenten gebruikt kan worden in het drama-onderwijs, maar ook bij CKV. Veel lessen zijn ook buiten de school bruikbaar, want de auteur heeft heel wat van dit materiaal toegepast bij de training van amateurtoneelspelers en in toneelspelcursussen voor volwassenen. Los van het docentenboek zijn 2 aparte werkschriften voor de leerlingen verkrijgbaar:
Werkschrift deel 1: bevat de lessen 1 t/m 21 voor het eerste jaar drama;
Werkschrift deel 2: bevat de lessen 22 t/m 45 voor het tweede en derde jaar drama.
Pierre Eggels studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij volgde de opleiding voor docent drama aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven en is docent Nederlands, Drama en CKV 1. Tevens regisseerde hij school- en amateurtoneel en gaf hij cursussen toneelspelen op een Educatief Centrum.

ISBN: 978.90.76771.89.2;
Paperback, rijk geïllustreerd, 178 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.