ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

DRAMASCHRIFT DEEL 1

€5.50


Pierre Eggels
DRAMASCHRIFT DEEL 1

Werkschrift bij de dramamethode Doe Gewoon Alsof!
Voor VMBO/HAVO/VWO

Wat is drama?
Drama is vooral toneelspelen. Maar drama is ook lichaamsoefeningen, taalspelletjes, je verkleden, verhaaltjes bedenken, in groepjes iets bedenken en voorbereiden, naar elkaar kijken, elkaar adviezen geven. Maar drama is in elk geval: doen alsof, met je eigen lichaam als belangrijkste werkmateriaal. Omdat drama vooral een doe-vak is, zul je in dit werkboek weinig tekst tegenkomen. Je vindt slechts op iedere pagina:
• een opsomming van wat er in die les behandeld is;
• wat je daarvan kunt leren;
• ruimte voor jouw persoonlijke mening.
Verder zijn er toetsopdrachten en beoordelingsformulieren waarmee je de bijdrage van elke leerling aan een presentatie voor een toets kunt beoordelen. Voor grotere klassen kunnen extra kopieën gemaakt worden om alle namen te kunnen invullen.

ISBN: 978.90.76771.90.8
Paperback, geïllustreerd, 40 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.