ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

HONDERD DRAMASPELEN

€12.50


Paul Rooyackers
HONDERD DRAMASPELEN

voor onderwijs en jeugdwerk

HONDERD DRAMASPELEN bevat vele soorten dramaspelletjes die gebruikt kunnen worden door docenten en activiteitenbegeleiders. Het geeft inzicht in de voorbereiding en uitvoering van een drama-activiteit. Er zijn o.a. zintuigspelen, themaspelen, pantomimespelen, spelen met maskers, poppen, geluid, kostuums en andere materialen. De spelletjes zijn voor iedereen gemakkelijk uit te voeren en geschikt voor allerlei situaties, vakken en leeftijden.

Vierde druk;
Geïllustreerd
ISBN 978.90.73207.33.2

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.