ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

HONDERD NIEUWE DRAMASPELEN

€12.50


Paul Rooyackers
HONDERD NIEUWE DRAMASPELEN

HONDERD NIEUWE DRAMASPELEN is een vervolg op het eerder verschenen ‘Honderd Dramaspelen’ van dezelfde auteur en bevat naast nieuwe dramaspelletjes ook geheel nieuwe spelsoorten. Het boek is bedoeld voor docenten en activiteitenbegeleiders die werken met kinderen van 4 tot 16 jaar. Er wordt onder meer uitgelegd hoe een dramaspel voorbereid kan worden, hoe je met dramaspelletjes een langere spelbijeenkomst kunt opbouwen.

Derde druk;
Geïllustreerd
ISBN 978.90.73207.73.8

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.