ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

HONDERD TAALSPELEN

€12.50


Paul Rooyackers
HONDERD TAALSPELEN

Woord- en letterspelen
Spelletjes met een krant
Vertel- en verhaalspelen
Kennismakingsspelen
Zintuig- en geluidsspelen
Spelletjes met gedichten

HONDERD TAALSPELEN bevat taalspelletjes die zonder veel voorbereiding uitgevoerd kunnen worden door docenten, studenten aan opleidingen en activiteitenbegeleiders in en buiten het onderwijs. Geschikt voor 4–16 jaar.

Derde druk
ISBN 978.90.73207.44.8
Paperback, geïllustreerd, 104 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.