ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

100 Speelteksten voor kinderen

€14.50


Paul Rooyackers, Bor Rooyackers & Liesbeth Mende
100 SPEELTEKSTEN VOOR KINDEREN

Nieuwe speelteksten voor iedereen vanaf 8 jaar
Korte speelteksten – lange speelteksten
Grappige speelteksten – serieuze speelteksten
Makkelijke speelteksten – moeilijke speelteksten

Het boek bevat 100 korte dialogen die zonder veel voorbereiding gerepeteerd en uitgevoerd kunnen worden. De teksten zijn geschikt voor spelers vanaf 8 jaar, en bestemd voor docenten drama, leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs en begeleiders in het jeugdwerk.
De speelteksten voor de jongere kinderen zijn kort zodat men deze gemakkelijk in een lesuur kan uitvoeren. Het is een praktisch en direct bruikbaar boek waarmee elke spelbegeleider meteen aan de slag kan.
De dialogen zijn gerangschikt naar leeftijd. Zo kan snel en gemakkelijk een speeltekst worden gekozen voor een bepaalde groep. De thema’s van de dialogen zijn toegespitst op de leeftijdscategorie en worden apart vermeld zodat ook per onderwerp een dialoog gekozen kan worden. Per dialoog worden speltips en benodigde materialen aangegeven.

Tweede druk
ISBN 978.90.76771.68.7
Paperback, geïllustreerd, 168 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.