ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

HONDERD DANSSPELEN

€12.50


Paul Rooyackers
HONDERD DANSSPELEN

Kennismakingsdansen - muzikale dansspelen - verbeeldingsdansen - samenwerkingsdansen - concentratiedansen - feestdansen - puzzelen met je spieren

HONDERD DANSSPELEN is opgebouwd uit vele werkvormen, die zonder veel voorbereiding uitgevoerd kunnen worden door docenten en activiteitenbegeleiders, in en buiten het onderwijs. Het boek bevat beschrijvingen van diverse soorten dansspelen die kinderen leren om creatief te dansen.

Vierde druk
ISBN 978.90.73207.26.4
Paperback, geïllustreerd, 112 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.