ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

DANSSPEL

€17.50


Paul Rooyackers
DANSSPEL

Een doosje met 64 full colour kaarten

Dit kaartspel is als zelfstandig dansspel bruikbaar als aanvulling op of naast het boek Honderd Dansspelen van dezelfde auteur. In het begeleidend boekje worden tien dansvormen uitgewerkt, waardoor honderden dansen kunnen worden ontwikkeld. Het spel is geschikt voor groepen van zes jaar en ouder.

ISBN 978.90.8840.031.5

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.