ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

CREATIEF WERKEN MET PORTRET EN ZELFPORTRET

€2.50


Ursula Gareis
CREATIEF WERKEN MET PORTRET EN ZELFPORTRET

Een werkboek met creatieve ideeën om met kinderen originele portretten en zelfportretten te maken

Voor kinderen van 6 – 12 jaar

Elke pagina van dit boek bevat een stap voor stap handleiding om vanuit een bepaald thema of met een bepaalde techniek een portret of zelfportret te maken. De beschreven technieken zijn vaak gebaseerd op die van beroemde kunstenaars, zoals Picasso, Frida Kahlo, Miro, Paul Klee, Da Vinci e.d. Alle aspecten van het portret komen aan bod: frontaal zicht, profiel, mimiek, emoties, aankleding, groepsportret. Leeftijd, tijdsduur, benodigde materialen e.d. worden bij iedere activiteit aangegeven. In full colour, met talrijke schitterende voorbeelden van portretkunst door kinderen.

ISBN 978.90.8840.028.5
Paperback, 88 pag.; full color

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.