ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

UITSTAPJES IN DE WERELD VAN DE SCHILDERKUNST

€2.50


Birgit Brandenburg
UITSTAPJES IN DE WERELD VAN DE SCHILDERKUNST

Kleine kunstprojecten voor kinderen van 8 – 12 jaar gebaseerd op het werk van beroemde schilders

Dit wordt alweer het zevende deel in de reeks ‘Kinderen ontdekken de grote kunstenaars’. Het is een succesvolle reeks praktische handboeken met kunstzinnige activiteiten voor docenten aan basisscholen. Deze projecten kunnen echter door iedereen die met kinderen werkt gebruikt worden, zowel op school als thuis, evenals op creativiteits-centra en vrije academies. De kunstprojecten zijn gebaseerd op schilderijen uit de Renaissance (o.a. Pieter Brueghel), de Barok (o.a. Velasquez), de Romantiek (o.a. Rousseau, Turner), het Impressionisme (o.a. Van Gogh) en moderne stromingen (o.a. Escher, Pollock, Beuys).

ISBN 978.90.76771.79.3
Paperback, rijk geïllustreerd, 72 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.