ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

MET KINDEREN CREATIEF DE WERELD ROND

€14.50


MaryAnn Kohl en Jean Potter
MET KINDEREN CREATIEF DE WERELD ROND

Knutselen, tekenen, en schilderen op basis van traditionele volkskunststijlen

Dit boek met ruim 100 uitgewerkte technieken en ideeën is een soortgelijk boek als ‘Kinderen ontdekken de grote kunstenaars’, maar met ideeën en technieken ontleend aan de volkskunst uit de hele wereld. Bij elke activiteit wordt vermeld waar een bepaalde volkskunst vandaan komt en welke functie die heeft. De benodigde materialen staan aangegeven en de creatieve activiteit zelf wordt stap voor stap beschreven. Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6–12 jaar.

Tweede druk
ISBN 978.90.76771.31.6
Paperback, 160 pag
Rijk geïllustreerd

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.