ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

BRAIN-GYM EN TOEGEPASTE KINESIOLOGIE OP SCHOOL

€22.50


Christina Buchner
BRAIN-GYM EN TOEGEPASTE KINESIOLOGIE OP SCHOOL

Aangepaste energetische oefeningen voor kinderen met leerproblemen

Dit boek is bedoeld voor docenten aan basisscholen en remedial teachers die werken met kinderen met leerstoornissen, individueel of in groepen. Steeds meer kinderen hebben extra hulp nodig bij het leren op school. Hierbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van alternatieve methoden zoals brain-gym en kinesiologie. Daarbij gaat het met name om dyslexie, dyscalculie, stotteren, ADHD en concentratieproblemen. In dit praktische handboek wordt een uitgebreid programma van bewegingsoefeningen aangeboden die een gunstige invloed op het leerproces hebben. De oefeningen zijn gebaseerd op de brain-gym oefeningen van Dennison, maar worden hier in een breder kader geplaatst: met voorbereidende oefeningen voor kinderen die er nog moeite mee hebben, en aanvullende oefeningen voor kinderen die al verder kunnen. • elke oefening wordt uitgebreid toegelicht en heel precies uitgelegd, met de noodzakelijke achtergrondinformatie voor de docent; • elke oefening begint met enkele voorbereidende oefeningen, om ze vooral voor jongere kinderen gemakkelijker te maken; • elke oefening bevat een aantal variatiemogelijkheden; • elke oefening is voorzien van duidelijke tekeningen en foto’s. Christina Buchner heeft deze methode in de afgelopen 30 jaar op diverse basisscholen geïntroduceerd, en onderwijst haar tegenwoordig op docentenopleidingen. 

ISBN 978.90.8840.052.0
Paperback 240 pag.; rijk geïllustreerd

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.