ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

EFFECTIEF LESGEVEN MET NLP

€22.50


Richard Churches & Roger Terry
EFFECTIEF LESGEVEN MET NLP

Praktische oefeningen en technieken voor docenten om optimaal te functioneren in de klas

Dit boek is bedoeld voor alle docenten in alle vormen van onderwijs, vanaf de basisschool tot en met HBO. De informatie uit dit boek zou de basis moeten vormen van elke docenten­- opleiding, want effectief lesgeven kun je leren met behulp van talrijke NLP-technie-ken. Een geslaagde les is afhankelijk van een goed contact tussen docent en leerlingen. Daarvoor is een juiste communicatie van de docent met de klas van fundamenteel belang. NLP gaat ervan uit dat je de ander (de leerlingen) niet kunt veranderen, alleen jezelf. Je krijgt dus het gedrag terug dat je zelf demonstreert en uitstraalt. NLP heeft daarom specifieke oefeningen, technieken en stra-tegieën ontwikkeld om je eigen gedrag en taalpatronen zodanig te sturen dat de leerlingen doen wat van hen verwacht wordt. Deze technieken zijn gebaseerd op de studie van het gedrag van bijzonder geslaagde therapeuten: wat maakt hun contact met de cliënten zo effectief? Die gedragspatronen zijn universeel menselijk en werken ook in het onderwijs. Dit boek beschrijft hoe je die zelf kunt leren, aan de hand van oefeningen die stap voor stap worden uitgelegd. Iedereen kan zo leren om je gedrag in de klas beter af te stemmen op de leerlingen, en daardoor betere resultaten te behalen. Het boek besluit met een workshop van een dag waarmee je collega’s op school dezelfde technieken en strategieën kunt leren. Een onmisbaar handboek voor iedere docent!

ISBN 978.90.8840.049.0
Paperback 250 pag.; geïllustreerd

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.