ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Gezondheid van lichaam en geest

€12.00


Inayat Khan
GEZONDHEID VAN LICHAAM EN GEEST

Soefi leringen

Deze Nederlandse vertaling van Sufi Teachings: The Art of Being is geba-seerd op de Engelse uitgave uit 1991. Deze tekst is het eerste deel van de herziene uitgave van deel VIII van The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan, Sufi Teachings. In deze vertaling is het mondelinge karakter van de lezingen die Hazrat Inayat Khan gehouden heeft in de 20-er jaren van de 20ste eeuw, zoveel mogelijk behouden. In deze lezingen zet soefileraar Inayat Khan buitengewoon diepgaand en toch helder uiteen hoe we onze lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen verbeteren en welke rol hierin gespeeld wordt door de levenskunst, die de mens vergeten is, maar waar zijn ziel naar verlangt. Het tweede deel heeft als titel Het voorrecht mens te zijn. Dit zal over een half jaar verschijnen. Vraag: Waarom komt ziekte bij ons? Antwoord: Ziekte komt omdat wij die toestaan te komen. Wij staan het bewust of onbewust toe, en die blijft daar waar ze een welkom vindt, sympathie, een gespreid bed, een dokter om haar te verzorgen.

ISBN 978.90.8840.051.3
Paperback 160 pag.


        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.