ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Filosoferen met kinderen

€14.50


Nel de Theije-Avontuur & Leo Kaniok
FILOSOFEREN MET KINDEREN

Over verhalen uit de hele wereld
Over grote waarden in het klein
Een verhalenboek met praatpapieren voor iedereen die met kinderen werkt

De verhalen in dit boek nodigen uit om over te filosoferen met kinderen van 6 – 12 jaar aan de hand van vragen. Elk verhaal is voorzien van een praatpapier waarin de kerngedachten en de onderliggende thema’s zijn uitgewerkt.
De open vragen zijn zo gesteld dat ze altijd uitkomen bij de belevingswereld van het kind. Door de universele thema’s te koppelen aan de dagelijkse dingen wordt een onderwerp herkenbaarder in het eigen leven van de kinderen.
Veel verhalen sluiten aan bij actuele thema’s zoals pesten, samenwerken, zelfvertrouwen, oordelen, hebberigheid en nog veel meer zaken die spelen op school. De verhalen helpen bij het bespreekbaar maken van onderwerpen die vaak onder de oppervlakte leven.

Tweede druk
ISBN 978.90.8840.057.5
Paperback, full colour geïllustreerd, 128 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.