ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Het voorrecht mens te zijn

€12.00


Inayat Khan
HET VOORRECHT MENS TE ZIJN

Soefi Leringen deel 2

Het voorrecht mens te zijn is het tweede deel van de Nederlandse vertaling van Sufi Teachings: The art of being.
Geschreven in de 20-er jaren is de boodschap van soefileraar Inayat Khan nog uiterst actueel: de mens wordt in alle religies als het doel van de schepping beschouwd, en dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee.
Verantwoordelijkheid voor het onderzoeken wat het inhoudt om mens te zijn, en verantwoordelijk te zijn voor het behoud en welzijn van de rest van de schepping.

In deze vertaling is het mondelinge karakter van de lezingen zoveel mogelijk behouden, met de originele vragen en antwoorden uit die tijd.
Uit de inhoud: De menselijke natuur; Zelfverwerkelijking; De kunst van de persoonlijkheid; Strijd en berusting; Onzelfzuchtigheid; Morele ontwikkeling; Geloof en twijfel, enz.

ISBN 978.90.8840.072.8
Paperback; 180 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.