ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Ayurveda voor jong en oud

€17.50


Anil Kumar Mehta & José van Burink
AYURVEDA VOOR JONG EN OUD

Praktische richtlijnen voor een betere gezondheid

Dit boek is bedoeld voor iedereen die gezonder wil gaan leven. De Ayurvedische levenswijze, met zijn eeuwenoude kennis van de gezondheidsleer, biedt daartoe de beste garanties. Dat geldt met name voor de westerse mens, omdat daar de gezondheidsproblemen als gevolg van onze materialistische levenswijze het grootst zijn.

Ayurveda (Ayur = leven, veda = kennis, leer, dus de leer van het leven) is een holistische wetenschap die gezondheid en ziekte vanuit een groter perspectief bekijkt, waarbij alles met elkaar verband houdt. Boeiend is dat de westerse kwantumfysica inzichten biedt die bij Ayurveda al lang bekend waren.

In dit boek worden in het kort de basisprincipes van Ayurveda beschreven, en de visie van Ayurveda op de zwangerschap, de jonge jaren en de volwassenheid. Daarnaast wordt het grote belang van de juiste voeding uitgelegd en hoe die aangepast moet worden aan de eigen constitutie. De Ayurvedische eet-, denk- en leefwijze is aan te raden voor een ieder die op een zo gezonde en natuurlijke manier wil leven volgens zijn eigen unieke constitutie. Die is per persoon verschillend, want wat voor de een de gezondheid bevordert, kan voor de ander ziekmakend zijn! Ook de uitwerking van emoties en gevoelens wordt beschreven evenals de gevolgen van de prikkels van buiten en van binnen op onze gezondheid.

Anil Kumar Mehta studeerde Ayurveda in India en kwam in 1980 naar Nederland waar hij het Ayurvedisch Gezondheids Centrum startte te Den Haag. Hij schreef reeds 20 boeken over Ayurveda. Bij Panta Rhei verschenen in 2010 zijn standaardwerk ´Ayurvedische voedingsleer in de praktijk´, en in 2011 ´Met Ayurveda gezond ouder worden´.
José van Burink schreef samen met dr. Mehta 6 boeken over Ayurveda.


ISBN 978.90.8840.078.0
Paperback; 180 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.