ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

LEEFBOEK HOOGGEVOELIGHEID

€17.50


Rolf Sellin
LEEFBOEK HOOGGEVOELIGHEID

Hoe kan ik leven met een te dunne huid in een wereld die me overdondert?

Met test: Ben ik hooggevoelig?

Dit boek presenteert een totaal nieuwe kijk op hooggevoeligheid. Ongeveer 20% van de bevolking heeft veel gevoeliger zintuigen dan de rest. Ze worden hooggevoelig of hypersensitief genoemd. Ze zijn uitzonderlijk fijnbesnaard en verwerken zintuiglijke indrukken dieper dan andere mensen.
Toch ervaren velen van hen deze speciale begaafdheid als een last omdat ze niet alleen veel meer indrukken en prikkels te verwerken krijgen dan anderen, maar daar ook heftiger op reageren, waardoor ze vaak het verwijt krijgen dat ze ‘niet zo overgevoelig moeten zijn’.

Dit praktisch handboek geeft inzicht in de oorzaken van hooggevoeligheid: waar komt die vandaan? Tevens benadrukt het de voordelen van hooggevoeligheid en leert om te gaan met de nadelen. Het leert om grenzen te stellen aan de overvloed van indrukken van buiten af en aan die van binnen uit, door middel van een aantal beschermende maatregelen. Dat kan door middel van het bewust maken van onbewuste zintuiglijke waarnemingen. Het boek bevat tips en oefeningen om dat te leren, en zodoende de zintuigen tot rust te brengen en je grenzen te bewaken. Dat geeft hooggevoeligen de ruimte om hun ware aard, een rijk innerlijk potentieel, te ontwikkelen.

‘Niet het probleem veroorzaakt moeilijkheden, maar onze kijk erop’

De auteur Rolf Sellin, geboren in 1948 in Duitsland was oorspronkelijk architect maar kreeg in zijn werk te veel problemen met zijn eigen onbegrepen hooggevoeligheid. Hij maakte van zijn gave zijn beroep en geeft nu leiding aan het HSP-instituut in Stuttgart waar hij cursussen en coaching in de psychotherapie verzorgt bij de begeleiding van HSP-ers.

ISBN 978.90.8840.077.3
Paperback; 172 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.