ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

FANTASIEDIEREN

€4.50


Anke van den Burg Jeremiasse
FANTASIEDIEREN

Een kijk- en kleurboek voor kinderen van 4 – 12 jaar

Dit boek kan zowel op school als thuis gebruikt worden. Het is bedoeld om de fantasie en creativiteit te prikkelen en te ontwikkelen door middel van kijken, kleuren en fantaseren.Evenals bij het populaire mandala kleuren kunnen de kinderen ook met deze kleurplaten al kleurend tot rust komen, en dichter bij zichzelf komen. Het is zodoende een fantasti-sche mindfulness oefening.

De kleurplaten kunnen op A4-formaat gekopieerd worden, en evenals mandala’s kunnen ze aan alle kanten bekeken en gekleurd worden. Aan elke zijde zijn weer nieuwe fantasie-dieren te ontdekken.

Het eerste deel bevat 20 gekleurde kijkplaten met voorbeeldvragen.
Het tweede deel bevat 25 fantasievolle tekeningen waarin fantasiedieren ontdekt en ge-kleurd kunnen worden.

Al spelenderwijs ontwikkelen de kinderen hun gevoel voor kleur en vorm; de voorbeeld-vragen stimuleren de kinderen om hun eigen verhaaltjes te maken waarin de fantasiedie-ren een rol spelen.

Het boek kan gebruikt worden om regelmatig een rustmoment in te lassen. Nodig zijn alleen een kopie van de kleurplaat en kleurpotloden.

ISBN 978.90.8840.087.2
Paperback, full colour geïllustreerd, 120 pag.

http://www.ankevandenburg.nl

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.