ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Een open pad

€4.50


Elias Amidon
EEN OPEN PAD

Vertellingen vanuit non-duaal bewustzijn

‘Een open pad’ is de Nederlandse uitgave van een bundel korte reflecties, observaties en verhalen van persoonlijke aard over alle aspecten van het leven. Het zijn juweeltjes van spirituele reflecties op het leven van een veelzijdig spiritueel leraar: met poëzie en creativiteit, met mildheid en mededogen, met acceptatie van alle hoogte- en dieptepunten van het leven. Geen abstracte verhandelingen, maar herkenbare weergaven van persoonlijke ervaringen, beschreven vanuit een non-duaal perspectief.

Elk verhaaltje staat op zich, en verdient het om gelezen en herlezen te worden, tot de kern die een diepe waarheid bevat zich vanzelf openbaart.
Elias Amidon is de geestelijk leider van de Sufi Way, een niet-sektarische voortzetting van de Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan.  Zijn benadering is gericht op zelfrealisatie van de natuurlijke staat van de mens: een staat van zuiver bewustzijn, oftewel non-duaal bewustzijn. Hij was een leerling van Fazal Inayat Khan, maar studeerde ook bij andere soefileraren, bij boeddhistische meesters en zenleraren. Ook is hij zeer actief in de vredesbeweging in het Midden Oosten, in Thailand en in Birma.
Hij komt regelmatig naar Nederland voor het geven van lezingen en workshops.

‘Het mooiste moment in het leven van een spiritueel zoeker is wanneer hij beseft dat het lang gezochte doel er al is’

ISBN 978.90.8840.085.8
Paperback, 120 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.