ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Dhammapada: het pad der waarheid

€14.50


Vertaling van drs. André de Vente
DHAMMAPADA – HET PAD DER WAARHEID

DE WOORDEN VAN BOEDDHA

Een nieuwe Nederlandse vertaling van drs. André de Vente

Dhammapada bevat de kern van de leer van Boeddha zoals die in zijn oorspronkelijke vorm in de zesde eeuw voor Christus werd opgetekend. Dhammapada is voor het boeddhisme wat de bijbel is voor het christendom, de koran voor de moslims, de thora voor de joden, de Bhagavad Gita voor de hindoes en de Tao te Tjing voor de taoïsten. De woorden zijn glashelder geformuleerd en voor iedereen begrijpelijk, maar het kan op meerdere niveau’s worden gelezen en herlezen. De woorden bieden inspiratie, stichting en troost in tijden van lijden, ze bieden een alomvattende levensvisie voor de waarheidszoeker, en raad bij belangrijke levensvragen.

Deze nieuwe vertaling berust op een jarenlange studie van de originele Pali tekst en diverse Engelse vertalingen, en staat zo dicht mogelijk bij de originele bewoordingen.

‘Boeddha schuilt in ons allemaal. Bij het lezen van Dhammapada krijgen we de indruk dat Boeddha onze eigen inzichten weerspiegelt’.

Thich Nhat Hanh

ISBN: 978.90.8840.037.7
Gebonden met stofomslag, 140 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.