ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Na het feest komt de afwas

€19.50


Jack Kornfield
NA HET FEEST KOMT DE AFWAS

Wijsheid voor het hart op het spirituele pad

‘Verlichting bestaat en is bereikbaar. Maar wat betekent het vervolgens voor je dagelijks leven? Ook de Zenmeester heeft thuis vrouw en kinderen. Ook de mysticus gaat winkelen. Na het feest moet je toch gewoon de afwas doen.’

De bekende auteur Jack Kornfield geeft met dit boek een van de meest authentieke en overtuigende beschrijvingen van het pad van spirituele ontwikkeling. In zijn ontroerende en boeiende schrijfstijl verhaalt hij van zijn persoonlijke ervaringen met zijn boeddhistische levensvisie; daardoorheen vlecht hij zijn ontmoetingen met leidende figuren uit de christelijke, joodse, hindoe- en soefi-tradities. Uit al deze verschillende bronnen van wijsheid ontstaat een helder beeld van het spirituele pad dat ook wij kunnen volgen. Verlichting bestaat en is bereikbaar. Maar Kornfield laat ons ook zien hoe het ‘verlichte hart’ omgaat met het dagelijks leven. Aanvaarding, vrede en innerlijk geluk blijven daarin aanwezig, ondanks de moeilijkheden en teleurstellingen van het dagelijks leven. ‘Na het feest komt de afwas’ werd eerder uitgegeven door Servire.

Jack Kornfield leefde als boeddhistische monnik in Thailand, Birma en India. Hij is afgestudeerd als psycholoog. Sinds 1974 woont hij in de VS en werkt hij wereldwijd als spreker en schrijver. Hij schreef talrijke boeken over meditatie, boeddhisme en levensbeschouwing. Bij Panta Rhei verscheen van Kornfield in 2007 het succesvolle ‘Mediteren voor beginners’ (met CD).

ISBN: 978.90.8840.024.7
Paperback; 270 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.