ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

De spiertest - Wat kun je ermee?

€24.50


Dr. Christa Keding
DE SPIERTEST - WAT KUN JE ERMEE?

Ervaringen uit de praktijk: basisprincipes - mogelijkheden – grenzen

De spiertest als betrouwbaar instrument is bedoeld als het ultieme handboek voor het interpreteren van de spiertest. De spiertest is de basis van de toegepaste kinesiologie: de spierspanning is een indicatie voor de aanwezigheid van stress of andere gezondheidsklachten. Die spanning kan getest worden door druk op de spieren uit te oefenen. Deze spiertest wordt al heel veel toegepast in de therapeutische praktijk, maar de interpretatie van de uitslag van de test is niet altijd eenduidig. Daarover bestaat veel onduidelijkheid, hetgeen dr. Keding door middel van dit boek wil wegnemen.
Zij beschrijft in dit boek de achtergrondinformatie over de spiertest, geeft opheldering over onduidelijkheden in de toepassing en levert zodoende een bijdrage aan de professionalisering van dit hulpmiddel, en aan de erkenning ervan in de hele therapeutische praktijk.
In dit boek worden de volgende vragen beantwoord:
Hoe kan ik de spiertest professioneel toepassen?
Welke vragen moet ik stellen om een duidelijk antwoord te krijgen?
Welke conclusies kan ik trekken uit de resultaten?
Waar kan ik deze test wel voor gebruiken, en waarvoor niet?

De auteur behandelt ook alle mogelijke kritische vragen over de test. Mede dankzij talrijke voorbeelden uit haar praktijk vormt dit boek een warm pleidooi voor een op feiten gebaseerde herwaardering van dit belangrijke hulpmiddel.

Dit boek is een must voor alle hulpverleners in de reguliere of alternatieve zorg die in de praktijk met de spiertest werken of willen gaan werken.

Dr. Christa Keding is arts met aanvullende opleidingen in de psychotherapie en kinesiologie. Zij geeft opleidingen aan artsen, natuurgeneeskundigen en psychotherapeuten. Zij schreef reeds 2 andere boeken over kinesiologie.

ISBN 978.90.8840.102.2
Paperback, 264 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.