ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

SPELEN MET GEDICHTEN – DEEL 2

€14.50


Pierre Eggels
SPELEN MET GEDICHTEN – DEEL 2

Gedichten voor kinderen van 10 – 14 jaar met vragen en opdrachten

Het tweede deel van Spelen met gedichten is bedoeld voor iets oudere kinderen, van 10 – 14 jaar. Het boek kan dus gebruikt worden in groep 7 en 8 van de basisschool en in de lessen Nederlands in de brugklas van het voortgezet onderwijs.
De gedichten zijn allemaal van Nederlandse auteurs, waaronder veel bekende namen: Remco Campert, Hans Andreus, Hans Dorrestein, Toon Hermans, Rudy Kousbroek, Bies van Ede, Johanna Kruit.
De gedichten zijn gerangschikt op leeftijd, met thema’s die juist die leeftijdsgroep zal aanspreken, waarbij humor vaak een rol speelt.
Elk gedicht is voorzien van creatieve vragen en opdrachten waar de docent vrijelijk gebruik van kan maken. Uiteraard wordt bij deze leeftijdscategorie meer aandacht besteed aan het zelf maken van gedichten.
Het eerste deel, voor kinderen van 6 – 10 jaar, werd heel goed ontvangen.

Pierre Eggels studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij volgde de opleiding voor docent drama aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven en is leraar Nederlands, CKV en drama. Hij is auteur van de succesvolle dramamethode ‘Doe gewoon alsof!’ en het ‘Schrijfselboek’.  

ISBN: 978.90.8840.099.5
Paperback, 112 pagina’s.
Full colour

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.