ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Systemische familieopstellingen

€17.50


Marlies Holitzka & Elisabeth Remmert
SYSTEMISCHE FAMILIEOPSTELLINGEN

Conflicten in de ouder – kind relatie zichtbaar maken en oplossen

Een familie wordt door Bert Hellinger als een systeem gezien waarin één radertje het geheel kan doen vastlopen. Door dit systeem voor de cliënt zichtbaar te maken ontstaat inzicht in de verborgen dynamiek van deze familiebanden.

Het boek bestaat uit drie delen:

  • het eerste deel legt uit hoe een familiesysteem werkt, welke storingen er kunnen optreden, en hoe fysieke opstellingen in de ruimte deze storingen zichtbaar kunnen maken;
  • het tweede deel bevat concrete en herkenbare praktijkvoorbeelden met hun interpretaties en suggesties voor oplossingen;
  • het derde deel is een handleiding voor het zelf maken van een familieopstelling met behulp van symbolen, teneinde inzicht te krijgen in een persoonlijke problematische situatie.


Het boek bevat heldere en klare taal, en is ook voor niet-therapeutisch geschoolden heel goed te begrijpen.

Herdruk
ISBN 978.90.8840.107.7
Paperback, 240 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.