ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Dao de jing

€14.50


Lao Zi
DAO DE JING

Vertaling: Paul Salim Kluwer

Lao Zi schreef 2500 jaar geleden een van de mooiste en meest mystieke boeken uit de wereldliteratuur. Er zijn talloze vertalingen van, die onderling sterk verschillen. De oude Chinese karakters zijn multi-interpretabel; het is vaak niet te zien of een karakter een werkwoord, een zelfstandig- of een bijvoeglijk naamwoord is.
Er zijn weinig vertalingen waarin het unieke woordspel van Lao Zi, zijn rijm en alliteratie zo speels en letterlijk worden weergegeven.

Het is een geheel herziene uitgave van het in 1995 uitgegeven boekje van Ankh Hermes.
Een parel uit de klassieke literatuur met diepzinnige spreuken om altijd bij de hand te hebben.

ISBN 978.90.8840.119.0
Gebonden met stofomslag, 128 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.