ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

De valstrik van het geluk cartoonboek

€12.50


Russ Harris
DE VALSTRIK VAN HET GELUK CARTOONBOEK

Met eenvoudige mindfulness oefeningen

Stop met streven – begin met leven


Een speels opgezet zelfhulpboek voor iedereen die kampt met gevoelens van angst en onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, en op zoek is naar een meer ontspannen manier van leven.

Op een humoristische manier geeft het boek inzicht in de oorsprong en aard van deze gevoelens en gedachten. Met behulp van eenvoudige tips en oefeningen gebaseerd op mindfulness leren we hoe we die destructieve gevoelens en gedachten een zodanige plaats kunnen geven dat ze ons niet meer in de weg staan.
Acceptatie en engagement zijn de kernbegrippen van de oefeningen: accepteren wat je toch niet kunt veranderen, en verbinding zoeken met activiteiten die energie of voldoening geven. Met als resultaat een lichter leven met minder stress en meer kans op geluk.

De aan de Acceptatie en Commitment Therapie ontleende oefeningen hebben het volgende resultaat:
minder stress en zorgen;

  • angst en onzekerheid verdwijnen;
  • effectiever omgaan met pijnlijke gedachten en gevoelens;
  • meer zelfvertrouwen en zelfacceptatie;
  • de vicieuze cirkel van het zoeken naar geluk wordt doorbroken;
  • een zinvoller, rijker en bevredigender leven.

 
‘Wie het geluk achterna rent, rent het voorbij.’

Russ Harris is arts en psychotherapeut en gespecialiseerd in het omgaan met stress. Hij ontwikkelde eenvoudige oefeningen die ons helpen om anders te gaan denken, waardoor we gemakkelijker leren om te gaan met tegenslagen.
De geniale illustraties van Bev Aisbett maken dit psychologisch verantwoorde boek tot een waar genot om te lezen.

ISBN 978.90.8840.116.9;
Paperback; 168 pagina’s; rijk geïllustreerd;

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.