ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Filosofie, psychologie, mystiek

€12.50


Inayat Khan
FILOSOFIE, PSYCHOLOGIE, MYSTIEK
Soefi leringen

Deze bundel bevat de nieuwe Nederlandse vertaling van de reeks lezingen die Inayat Khan in 1925 en 1926 gaf over deze drie onderwerpen. Het werden zijn laatste lezingen. Deze teksten bevatten de hoofdlijnen van zijn gedachtegoed, en vormen samen met De ziel, In een Oosterse rozentuin en De gatha’s de kern van zijn leer.
Filosofie behandelt onder meer de thema’s ‘illusie en werkelijkheid’, ‘geest en materie’, en ‘aspecten van de natuur’.
Psychologie behandelt onder meer de aard van de psyche, meesterschap over je mind, en magnetisme in al zijn verschijningen.
Mystiek gaat over de weg, de eigenschappen en de kracht van de mysticus.
Soefisme wordt ook wel de religie van het hart genoemd: Inayat Khan bracht het soefisme in het begin van de twintigste eeuw naar het Westen en werd een van de grootste spirituele leraren van onze tijd.

Paperback, 280 pagina’s
ISBN 978.90.8840.133.6

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.