ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Ayurveda in de praktijk

€24.50


Anil Kumar Mehta
AYURVEDA IN DE PRAKTIJK

Principes – Diagnose – Leefwijze – Voeding – Ziekteleer

Ayurveda in de praktijk is een volledig herziene en uitgebreide uitgave van het klassieke standaardwerk van dr. Mehta uit 1992. Dat werd reeds vijfmaal herdrukt. De tekst van de inleidende hoofdstukken is gemoderniseerd en er zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd over de diagnose en behandeling van tal van ziektes met Ayurvedische kruiden en preparaten.
In dit boek worden, nadat eerst de basisprincipes van de Ayurvedische geneeskunde zijn uiteengezet, een aantal toepassingsmogelijkheden besproken. Naarmate men verder leest, wordt de tekst steeds concreter en praktijkgerichter. Onder meer door het opnemen van een aantal duidelijke tabellen en overzichtsschema’s is een standaard- en naslagwerk ontstaan, waarin waardevolle informatie is verwerkt om de lezer een gedegen indruk te geven over de Ayurvedische leer.

Het absolute standaardboek voor iedereen die zich wil verdiepen in de Ayurvedische geneeswijze en iets voor zijn eigen en andermans gezondheid wil betekenen.

Paperback, 264 pagina’s
ISBN 978.90.8840.134.3

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.