ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Het directe pad

€19.90


Greg Goode
HET DIRECTE PAD

Een praktijkboek
Met 40 experimenten om non-duaal bewustzijn te ervaren

Non-dualisme roept bij veel mensen tegenstrijdige reacties op: ‘Intellectueel begrijp ik het wel, maar ik voel het niet, ik ervaar het niet zo!’ Dit is het eerste boek over non-dualisme dat de lezer die ervaring wél kan geven. Dit boek is daarmee dé ontbrekende handleiding op de weg naar zelfrealisatie.
Het is een werkboek dat de lezer via ‘experimenten’, in de vorm van meditaties, visualisaties en oefeningen de illusoire aard van onze zintuiglijke waarnemingen zelf laat ontdekken. Een heel aparte, filosofische benadering van non-dualisme.
Stap voor stap neemt de auteur je mee vanaf de rechtstreekse waarneming van een fysiek object naar de alomvattende ervaring van puur bewustzijn. Een uitdagend boek voor de groeiende groep geïnteresseerden in deze nieuwe spirituele stroming.

ISBN 978.90.8840.122.0
Paperback, 240 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.