ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Klasse-werk

€14.50


Margo Franssen
KLASSE-WERK

36 direct toepasbare lessen ter bevordering  van het pedagogisch klimaat in de klas
Voor groep 6-7-8

Klasse-werk bevat 36 lessen, die het zelfvertrouwen bij het individuele kind versterken en de sociale banden binnen de groep als geheel. De opdrachten zijn gebaseerd op succesvolle technieken ontleend aan yoga, mindfulness, braingym, meditatie, creatieve therapie, ontwikkelingspsychologie en NLP, en ontwikkeld in de langdurige lespraktijk van de auteur.
Alle opdrachten doen een beroep op de creatieve en talige vaardigheden van de kinderen, triggeren de fantasie en leren de kinderen om dieper te kijken naar zichzelf en anderen.

De lessen zijn ingedeeld in 3 aandachtsgebieden:

  • Bevordering van het wederzijds begrip en versteviging van de onderlinge banden.
  • Bevordering van het zelfinzicht en een positief zelfbeeld.
  • Bevordering van een veerkrachtige, positieve levensvisie en -houding.

Alle opdrachten zijn voorzien van een kant en klaar werkblad. Ze zijn zonder veel voorbereiding en met behulp van een minimum aan materiaal en ruimte in de klas uit te voeren.

ISBN 978.90.8840.121.3
Paperback, 96 pagina’s
Full colour, rijk geïllustreerd

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.