ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Gods mijmeringen

€12.50


Paul S. Kluwer
GODS MIJMERINGEN

Wat zou God denken?

We kunnen God – of hoe we Hem ook willen noemen – alleen maar met onze eigen gedachten en beelden invullen. God als Schepper, als Beschermer, als Trooster, als Rechter of als Liefde. De menselijke maat is niet toepasbaar op Hem. We kunnen ons alleen verwonderen. Om iets van die verwondering uit te dragen heeft Paul Kluwer een honderdvijftigtal van zijn eigen mijmeringen en meditaties in korte zinnen aan het papier toevertrouwd.
Abe Borst, een cartoonist die op zijn golflengte zit, heeft dat markant weten uit te beelden in de vorm van geestige cartoons. 

Paul Salim Kluwer (1931) is derde generatie van een bekend uitgeversgeslacht. Hij schreef o.a.: Domme, verstandige en wijze mensen; Nog meer domme, verstandige en wijze mensen; Bezinning op leven en dood;  Houden van jezelf, en een vertaling van de Dao de jing van Laozi, die bij Panta Rhei in 2015 verscheen.

ISBN 978.90.8840.141.1
Paperback, 112 pagina’s
Full colour geïllustreerd met 50 cartoons
van Abe Borst

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.