ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Hoogsensitiviteit in het dagelijks leven

€16.50


Ilse Sand
HOOGSENSITIVITEIT IN HET DAGELIJKS LEVEN

Een gids voor hoogsensitieve personen en mensen met een gevoelige aard

Tegenwoordig vergt het dagelijks leven dat je sterk bent en veel energie hebt. Dat je altijd maar druk bezig bent en veel sociale contacten hebt.
Dit boek is bedoeld voor diegenen die een ander ideaal hebben, maar overweldigd worden door hun omgeving. Voor diegenen die mogelijkheden hebben die door deze maatschappelijke druk niet aan bod komen.
Dit boek beschrijft wat het betekent om gevoelig en sensitief te zijn, geeft talrijke tips en praktische adviezen over hoe deze gevoeligheid op een positieve manier kan worden ingezet.
Het is bedoeld voor hoogsensitieven zelf en daarnaast voor psychologen, therapeuten en hulpverleners, maar ook voor vrienden en familieleden van hooggevoelige personen.

ISBN 978.90.8840.139.8
Paperback, 136 pagina’s
Vertaling: Willem van Dongen


Website: Ilse Sand, klik hier


Schrijf een lezersreactie (in het Engels): klik hier


Doe de ingekorte hoogsensitiviteitstest: klik hier


Lezing Ilse Sand: https://www.youtube.com/watch?v=YyKxbQxrj5Y

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.