ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Mindfullness en yoga in de klas

€14.50


Femmy Brug
MINDFULNESS EN YOGA IN DE KLAS

Oefeningen in bewustzijn, aandacht en compassie

Dit boek voorziet in de groeiende belangstelling voor een bredere toepassing van zowel mindfulness als yoga in het onderwijs, die hierin op een speelse en praktische manier worden geïntroduceerd.

Mindfulness en yoga hebben veel raakvlakken – het concentreren op de adem, het bewustzijn van het Nu – waar ontspanning en compassie uit voortvloeien. Mindfulness oefent gerichte aandacht in het hier en nu, zonder oordeel. Yogabeoefening vraagt om lichaamshoudingen én bewegingen die mindfulness ontwikkelen op een manier die bij kinderen past.

De oefeningen in dit boek bestaan uit mindfulnesstechnieken, yogahoudingen en meditaties. Zo worden aandacht, respect, lichaamsbesef, concentratie en compassie onderdeel van het schoolprogramma. De oefeningen zijn zeer zorgvuldig beschreven, zodat de leerkracht ze voor kan lezen en er vervolgens direct mee aan de slag kan. De oefeningen zijn makkelijk toepasbaar in de klas en geïllustreerd door duidelijke foto’s.

Tevens bevat het boek verhalen uit verschillende culturen die verwerkingsopdrachten mogelijk maken door het werken met thema’s als respect, samenwerken en vriendschap.

Voor kinderen van 5 tot 15 jaar.

Femmy Brug is yogadocent, kinderyogadocent en opleider en trainer van yogadocenten. Na jarenlange ervaring in het welzijnswerk, specialiseerde ze zich in yoga voor kinderen. Van Femmy’s hand verscheen in 2013 het succesvolle boek ‘Meditaties voor kinderen en tieners’.

ISBN 978.90.8840.150.3
Paperback, 96 pagina’s, full colour geïllustreerd

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.