ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Spelletjes voor sociale competentie

€14.50


Rosemarie Portmann
SPELLETJES VOOR SOCIALE COMPETENTIE

80 korte spelletjes voor kinderen van 4 – 10 jaar

Samen staan we sterk!
voor kinderen van 4 tot 10 jaar


Sociale competentie houdt in dat kinderen allerlei sociale activiteiten verrichten waarbij ze relaties aangaan met anderen en rekening houden met elkaar.

Rosemarie Portmann, bestsellerauteur van talloze spelletjesboeken, laat in dit boek zien hoe kinderen zich deze vaardigheden eigen kunnen maken via allerlei spelletjes. Ze leren op een speelse manier hoe ze zich in anderen kunnen inleven, hoe ze het beste met anderen kunnen communiceren, begrip voor anderen kunnen opbrengen, een teamspeler kunnen worden, conflicten kunnen oplossen en verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen.

De spelletjes in deze bundel zijn onderverdeeld in 5 categorieën:

  • empathie ontwikkelen
  • communiceren en rekening houden met elkaar
  • samenwerking en teamvorming
  • conflictoplossing
  • verantwoordelijkheid nemen


Over de auteur:
Rosemarie Portmann is psycholoog. Ze werkt bij de schoolpsychologische dienst in Wiesbaden (Duitsland) en is betrokken bij de opleiding van sociaalpedagogische medewerkers en leraren. Ze schreef verschillende succesvolle spelletjesboeken, zoals Concentratiespelletjes van 3 minuten, 100 ontspannings- en concentratiespelen en Speels omgaan met agressie.

ISBN 978.90.8840.143.5
Paperback, 96 pagina’s
Geïllustreerd

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.